Rada Miejska

W czwartek 13.11.2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka odbyły się prace Komisji Spraw Obywatelskich. Radni pracowali m.in. na zaopiniowaniem projektu budżetu na 2020 r. w działach podległych komisji;zaopiniowaniem uchwały w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; przyjęciem nowego

Sobótka, 16.10.2019 r. BR.0002.11.2019 Panie, Panowie: Radni Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedlowych Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.  poz. 506 z późn. zm.) z w o ł

We wtorek 8 października w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce odbyły się prace Komisji Spraw Obywatelskich, których tematykę stanowiły m.in. kwestie związane z przyjęciem regulaminu świetlic wiejskich, zaopiniowanie projektów uchwał w zakresie podległym Komisji, sprawy mieszkaniowe, a także bezpieczeństwo

W poniedziałek 07.10.2019 r. w sali narad i ślubów w Urzędzie Miasta i Gminy odbyły się prace Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu. Tematykę posiedzenia stanowiły m.in.: 🔵zapoznanie się ze stanem świadczeń usług medycznych na terenie gminy Sobótka; 🔵codzienne problemy

26 września 2019 r. w sali widowiskowej Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej odbyła się X sesja Rady Miejskiej w Sobótce. W obradach wzięli udział przedstawiciele Starostwa Powiatowego we Wrocławiu: Andrzej Szawan – Wice Starosta Powiatu Wrocławskiego, Joanna Kryszczak – Dyrektor Wydziały

Sobótka, 18.09.2019 r. BR.0002.10.2019 Panie, Panowie: Radni Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedlowych Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) z w o ł

W Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce odbyła się dziś 9 sesja Rady Miejskiej, podczas której Burmistrz Mirosław Jarosz wraz z radnymi złożył na ręce Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Sobótce gratulacje i podziękowania z okazji przypadającego 24 lipca 2019

Sobótka, 26.07.2019 r. BR.0002.9.2019 Panie, Panowie: Radni Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedlowych Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.  poz. 506) z w o ł u j ę

W sali narad i ślubów w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka trwają prace Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa. Wśród spraw omawianych dziś przez członków komisji poruszono m.in.: fundusz sołecki – analizę wydatkowania i problemy z tym związane, zmianę statutu ZGKiM “Ślęża”

Sobótka, 18.06.2019 r. BR.0002.8.2019 Panie, Panowie: Radni Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedlowych Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.  poz. 506) zwołuję 8 sesję Rady Miejskiej w Sobótce

W czwartek, 23.05.2019 r. w sali widowiskowej Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej odbyła się VII sesja Rady Miejskiej w Sobótce. Po zatwierdzeniu prawomocności sesji i przedstawieniu porządku obrad przez Przewodniczącą Rady, Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka wręczył nagrody za wybitne osiągnięcia

Sobótka, 15.05.2019 r. BR.0002.7.2019 Panie, Panowie: Radni Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedlowych Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.  poz. 506) z w o ł u j ę