Rada Miejska

Prace Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu👨‍⚕️👩‍🏫🎻⚽️ oraz Komisji Spraw Obywatelskich👨‍👩‍👧‍👦 otworzyły harmonogram📑 prac stałych komisji Rady Miejskiej w Sobótce w 2020 roku.📅 13.01. obradowała Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, a tematykę jej posiedzenia stanowiły sprawy:🔴 sprawozdanie referatu oświaty dotyczące liczby godzin zajęć

03_01_2020_07_50_17_129-plany-pracy-komisjiPobierz

30 grudnia 2019 r. w Regionalnym Centrum Kultury Słowiańskiej odbyła się XIII sesja Rady Miejskiej w Sobótce. Przed rozpoczęciem obrad, minutą ciszy została uczczona pamięć zmarłego Andrzeja Tatarka – sołtysa Rogowa Sobóckiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej Hanna Piwowarska przedstawiła obecnym porządek

Sobótka, 20.12.2019 r. BR.0002.13.2019 Panie, Panowie: Radni Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedlowych Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) z w o ł

28.11.2019 r. w sali narad i ślubów w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka odbyła się XII sesja Rady Miejskiej. Podczas obrad Radni przyjęli uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2019-2025; zmiany budżetu Gminy Sobótka na

Sobótka, 21.11.2019 r. BR.0002.12.2019 Panie, Panowie: Radni Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedlowych Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.  poz. 506 z późn. zm.) z w o ł

W czwartek 13.11.2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka odbyły się prace Komisji Spraw Obywatelskich. Radni pracowali m.in. na zaopiniowaniem projektu budżetu na 2020 r. w działach podległych komisji;zaopiniowaniem uchwały w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; przyjęciem nowego

Sobótka, 16.10.2019 r. BR.0002.11.2019 Panie, Panowie: Radni Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedlowych Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.  poz. 506 z późn. zm.) z w o ł

We wtorek 8 października w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce odbyły się prace Komisji Spraw Obywatelskich, których tematykę stanowiły m.in. kwestie związane z przyjęciem regulaminu świetlic wiejskich, zaopiniowanie projektów uchwał w zakresie podległym Komisji, sprawy mieszkaniowe, a także bezpieczeństwo

W poniedziałek 07.10.2019 r. w sali narad i ślubów w Urzędzie Miasta i Gminy odbyły się prace Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu. Tematykę posiedzenia stanowiły m.in.: 🔵zapoznanie się ze stanem świadczeń usług medycznych na terenie gminy Sobótka; 🔵codzienne problemy

26 września 2019 r. w sali widowiskowej Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej odbyła się X sesja Rady Miejskiej w Sobótce. W obradach wzięli udział przedstawiciele Starostwa Powiatowego we Wrocławiu: Andrzej Szawan – Wice Starosta Powiatu Wrocławskiego, Joanna Kryszczak – Dyrektor Wydziały

Sobótka, 18.09.2019 r. BR.0002.10.2019 Panie, Panowie: Radni Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedlowych Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) z w o ł