Rada Miejska

Sobótka, 18.09.2019 r. BR.0002.10.2019 Panie, Panowie: Radni Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedlowych Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) z w o ł

W Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce odbyła się dziś 9 sesja Rady Miejskiej, podczas której Burmistrz Mirosław Jarosz wraz z radnymi złożył na ręce Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Sobótce gratulacje i podziękowania z okazji przypadającego 24 lipca 2019

Sobótka, 26.07.2019 r. BR.0002.9.2019 Panie, Panowie: Radni Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedlowych Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.  poz. 506) z w o ł u j ę

W sali narad i ślubów w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka trwają prace Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa. Wśród spraw omawianych dziś przez członków komisji poruszono m.in.: fundusz sołecki – analizę wydatkowania i problemy z tym związane, zmianę statutu ZGKiM “Ślęża”

Sobótka, 18.06.2019 r. BR.0002.8.2019 Panie, Panowie: Radni Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedlowych Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.  poz. 506) zwołuję 8 sesję Rady Miejskiej w Sobótce

W czwartek, 23.05.2019 r. w sali widowiskowej Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej odbyła się VII sesja Rady Miejskiej w Sobótce. Po zatwierdzeniu prawomocności sesji i przedstawieniu porządku obrad przez Przewodniczącą Rady, Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka wręczył nagrody za wybitne osiągnięcia

Sobótka, 15.05.2019 r. BR.0002.7.2019 Panie, Panowie: Radni Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedlowych Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.  poz. 506) z w o ł u j ę

Dnia 25 kwietnia 2019 r. Rada Miejska w Sobótce podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zniesienia jednostki pomocniczej gminy – sołectwa Sobótka (samorząd rolniczy. Treść uchwały dostępna jest pod adresem: http://bip.sobotka.pl/unzip/sobotka_10055/30_04_2019_10_43_35Uchwala_solectwo.pdf

W czwartek 25.04.2019 r. odbyła się VI sesja Rady Miejskiej w Sobótce. Dzień ten rozpoczął się od wyjątkowego spektaklu, przygotowanego przez uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rękowie. Z okazji przypadającego 2 kwietnia Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, młodzież już po raz

Sobótka, 17.04.2019 r. BR.0002.6.2019 Panie, Panowie: Radni, Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedlowych Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.  poz.506) z w o ł u j ę 6

21 marca 2019 r. w sali narad i ślubów Urzędu Miasta i Gminy odbyła się V sesja Rady Miejskiej w Sobótce. Przed realizacją przyjętego porządku obrad, Przewodnicząca Rady udzieliła głosu p. Annie Domańskiej-Olszak,  córce zmarłej Aliny Domańskiej –nauczycielki i lokalnej

Sobótka, 14.03.2019 r. Panie, Panowie: Radni Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedlowych Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) z w o ł u