Rada Miejska

Harmonogram prac stałych komisji Rady Miejskiej w Sobótce – I półrocze 2020 r.

Sobótka, 18.06.2020 r. RSS.0002.19.2020 Panie, Panowie: Radni Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedlowych Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) z w o ł u j ę 19

Sobótka, 05.06.2020 r. RSS.0002.18.2020 Panie, Panowie: Radni Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedlowych Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713)na wniosek Burmistrza MiG Sobótka z w o ł u

W środę, 27 maja 2020 r., w Regionalnym Centrum Kultury Słowiańskiej odbyła się XVII sesja Rady Miejskiej w Sobótce. To nie przypadkowy termin obrad – w tym dniu przypadał jubileusz 30-lecia istnienia samorządu w Polsce. Przed rozpoczęciem prac Przewodnicząca Rady

Sobótka, 20.05.2020 r. RSS.0002.17.2020 Panie, Panowie: Radni Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedlowych Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) z w o ł u j ę 17

Sobótka, 21.04.2020 r. BR.0002.16.2020 Panie, Panowie: Radni Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedlowych Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 15zzx ust.

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii oraz szeregu ograniczeń prawnych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze bezpieczeństwo Radnych oraz pracowników UMiG po konsultacji z Przewodniczącymi komisji zostają odwołane następujące komisje: Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu (06.04.2020 r.) Komisja

Szanowni Państwo,w związku z wprowadzonymi przez polski rząd kolejnymi ograniczeniami dotyczącymi przemieszczania się ludności, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronowirusa, informujemy, że XVI sesja Rady Miejskiej w Sobótce zaplanowana na 26.03.2020 r. zostaje odwołana.

Sobótka, 19.03.2020 r. BR.0002.16.2020 Panie, Panowie: Radni Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedlowych Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.  poz. 506 z późn. zm.) z w o ł

Szanowni Państwo, informujemy, że w związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego, prace Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa zaplanowane na 16.03.2020 r. oraz prace Komisji Rewizyjnej zaplanowane na 17.03.2020 r. zostają odwołane. Tematy posiedzeń zostaną przesunięte na następny miesiąc. ⚠️⚠️Jednocześnie informujemy, że do

Szanowni Państwo, na podstawie polecenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2020 r., nr pisma NK-N.40.29.2020.SP1, dotyczącego czasowego obradowania na sesjach rady gminy, rady powiatu i województwa bez udziału mieszkańców i publiczności informujemy, że zgodnie z poleceniem, sesje Rady Miejskiej

28 lutego 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka odbyła się XV sesja Rady Miejskiej w Sobótce. Przed przystąpieniem do porządku obrad Burmistrz Mirosław Jarosz wraz z Przewodniczącą Rady p. Hanną Piwowarską złożyli sołtysom życzenia z okazji przypadającego 11