Kultura i Nauka

Sport


  • Rally Masters


  • www.sleza.info


  • Informacja Turystyczna


  • Aleja Kolarstwa


  • CATL

Sobótka, 15.01.2020r. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Rynek 1, Sobótka ogłasza Iustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej

Sobótka, 15.01.2020. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka ogłasza I ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy

Sobótka, 15.01.2020. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Rynek 1, Sobótka OgłaszaIustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność

 
WWW ARCHIWALNA