Przetargi

wykaz 144

Zarządzenie nr 114/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 17.11.2021r.   W sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Załącznik do zarządzenia nr 101/2021 z dnia 22.10.2021r.   WYKAZ Nr 24/2021 Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy do lat 3   Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia

Sobótka, 27.10.2021r.   Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka ogłasza I ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sobótka.   Nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka nr 73/2 AM-1, obręb Olbrachtowice o pow. 1220 m2 , nr księgi wieczystej

Sobótka, 27.10.2021r.   Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka ogłasza I ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka.   Nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka nr 32/4 AM-1, obręb Olbrachtowice,  o powierzchni 1496 m2, nr księgi wieczystej WR1K00094558/1; przeznaczenie

Sobótka, 27.10.2021r.   Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka ogłasza I ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka.   Nieruchomość niezabudowana składająca się z działek nr 402/32 i 402/34 AM-1, obręb Rogów Sobócki o powierzchni łącznej: 926m2

Sobótka, 27.10.2021r.   Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka ogłasza I ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka.   Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działki nr 402/28 AM-1, obręb Rogów Sobócki o pow. 829m2, nr

Sobótka, 27.10.2021r.   Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka ogłasza I ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka.   Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działki nr 402/20 AM-1, obręb Rogów Sobócki o pow. 1035m2 ,

Sobótka,  27.10.2021r.   Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Rynek 1, Sobótka ogłasza I ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości   Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działki nr 11/7 AM-18, obręb Sobótka miasto o pow. łącznej 1835 m2, nr księgi

Sobótka,  27.10.2021r.   Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Rynek 1, Sobótka ogłasza I ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości   Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działki nr 11/4 AM-18, obręb Sobótka miasto o pow. łącznej 1296 m2, nr księgi

Sobótka,  27.10.2021r.   Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Rynek 1, Sobótka ogłasza I ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości   Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działki nr 107/2 AM-18, obręb Sobótka miasto o pow. łącznej 2026 m2, nr księgi

Sobótka,  27.10.2021r.   Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Rynek 1, Sobótka ogłasza I ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości   Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działki nr 98 AM-18, obręb Sobótka miasto o pow. łącznej 1178 m2, nr księgi

Sobótka,  27.10.2021r.   Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Rynek 1, Sobótka ogłasza I ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości   Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działki nr 28/17 AM-16, obręb Sobótka miasto o pow. łącznej 1009 m2, nr