Przetargi

Sobótka, 16.10.2018   Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Rynek 1, Sobótka ogłasza II ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka.   Nieruchomość zabudowana składająca się z działki nr 26/10 AM 1, obręb Przezdrowice, o powierzchni

Sobótka, 16.10.2018r.   Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka ogłasza III ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sobótka.   Nieruchomość niezabudowana składająca się z działek: nr 89 o pow. 1100 m2 , nr księgi wieczystej WR1K/00114636

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr  113  /2018 Sobótka, 11.10..2018       W Y K A Z  Nr  nr   35 /2018 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży     Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust.

BURMISTRZ Miasta i Gminy Sobótka Ogłasza I  publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka  Działki o  przeznaczeniu mieszkaniowym niskiej intensywności. 1.Nieruchomość niezabudowana, działka nr 4/1 , AM-18, o powierzchni: 0,1359 ha, obręb: Strzeblów, klasa gruntu-IIIb, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki IV Wydział

Sobótka, 12.10.2018r.   Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Rynek 1, Sobótka ogłasza II  ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobótka.   Nieruchomość niezabudowana,  składająca się z działki nr 164/6, o pow. 0,3098 ha AM 1,

    Sobótka, 12.10.2018   OGŁOSZENIE   Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami ((Dz. U. z 2018 r., poz. 121, 50, 650, 1000,), zarządzenia nr 122/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z 17

Sobótka, 12.10.2018     OGŁOSZENIE   Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121, 50, 650, 1000,)  zarządzenia nr 122/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z 17 grudnia

BURMISTRZ Miasta i Gminy Sobótka Ogłasza I  publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka  Działka o  przeznaczeniu mieszkaniowym niskiej intensywności. Nieruchomość niezabudowana, działka nr 16/8 , AM-2, o powierzchni: 0,0771 ha, obręb: Górka, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych

  Sobótka, 05.10.2018   OGŁOSZENIE   Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121, poz. 50, poz. 650, poz. 1000, poz. 1089, poz. 1496 i poz. 1693), zarządzenia nr

Sobótka, 05.10.2018   OGŁOSZENIE   Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121, poz. 50, poz. 650, poz. 1000, poz. 1089, poz. 1496, poz. 1693, poz. 1669,   i poz.

Sobótka, 24.09.2018 OGŁOSZENIE Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami ((Dz. U. z 2018 r., poz. 121, 50, 650, 1000,), zarządzenia nr 122/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z 17 grudnia 2008 w sprawie

  BURMISTRZ Miasta i Gminy Sobótka ogłasza II  publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka 1.Nieruchomość niezabudowana, działka nr 23/1, AM-17, o powierzchni: 0,0790 ha, obręb: Strzeblów,  KW nr WR1K/00094654/4, dział IV KW wolny od obciążeń,  klasa gruntów- R IIIb. Działka położona