• Rally Masters


  • www.sleza.info


  • Informacja Turystyczna


  • Aleja Kolarstwa


  • CATL

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr  57/2018 Sobótka, 16.05.2018     W Y K A Z  Nr 18/2018 nieruchomości przeznaczonych

Załącznik do zarządzenia nr   56/2018 Sobótka, 16.05.2018       W Y K A Z  Nr    19/2018 nieruchomość przeznaczona do

BURMISTRZ Miasta i Gminy Sobótka Ogłasza V  publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka    Działki o  przeznaczeniu mieszkaniowym

 
WWW ARCHIWALNA