16 czerwca 2021
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

Zwolnienie z podatku od nieruchomości za I półrocze 2021r. dla „Hotelarzy” i „Restauratorów”

Zwolnienie z podatku od nieruchomości za I półrocze 2021r.

dla „Hotelarzy” i „Restauratorów”

 

Rada Miejska w Sobótce podjęła uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2).

 

Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje za okres od stycznia do czerwca 2021r. i mogą z niego skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie usług hotelarskich oraz przedsiębiorcy wykonujący usługi ujęte w PKD w podklasie 56.10.A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z pandemią COVID-19.

 

Podatnik chcący skorzystać ze zwolnienia powinien przedłożyć do dnia 30 czerwca 2021r.:

  • korektę deklaracji/informacji na podatek od nieruchomości,
  • informację dotyczącą pogorszenia sytuacji finansowej w związku z COVID-19,
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  wraz ze sprawozdaniami finansowymi za okres 3 ostatnich lat obrotowych.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.