22 lutego 2021
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

Zwolnienie z podatku od nieruchomości za I kwartał 2021r. dla „hotelarzy”

 

Rada Miejska w Sobótce podjęła uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2).

Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje za okres od stycznia do marca 2021 roku i mogą z niego skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie usług hotelarskich. których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z pandemią COVID-19.

 

Podatnik chcący skorzystać ze zwolnienia powinien przedłożyć do dnia 31 marca 2021r.:
– korektę deklaracji/informacji na podatek od nieruchomości,
– informację dotyczącą pogorszenia sytuacji finansowej w związku z COVID-19,
– formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis wraz ze sprawozdaniami finansowymi za okres 3 ostatnich lat obrotowych.