31 maja 2021
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

Zniesienie ograniczenia w funkcjonowaniu gminnego PSZOK

Od dnia 1 czerwca zostaną zniesione ograniczenia w funkcjonowaniu gminnego Puntu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Będzie on otwarty od poniedziałku do piątku od godz. 10 do 18 oraz w soboty od godz. 9 do 15, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Nie będzie już konieczności wcześniejszego umawiania się.
 
Przypominamy, że mieszkańcy w ramach wnoszonych opłat za opłat za gospodarowanie odpadami mogą oddać do PSZOK bez dodatkowych kosztów następujące rodzaje odpadów:
✅ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w każdej ilości,
✅ zużyte baterie i akumulatory – w każdej ilości,
✅ odpady budowlane i rozbiórkowe – nie więcej niż 500 kg raz na pół roku,
✅ meble i inne odpady wielkogabarytowe – w każdej ilości,
✅ zużyte opony, z wyłączeniem opon pochodzących z działalności gospodarczej i rolniczej – 4 szt. raz na pół roku,
✅ przeterminowane leki i chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach – w każdej ilości,
✅ odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek – w każdej ilości,
✅ tekstylia w tym odzież – w każdej ilości,
✅ bioodpady – w każdej ilości,
✅ inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych – w każdej ilości,
✅ papier i tektura – w każdej ilości,
✅ metal – w każdej ilości,
✅ tworzywa sztuczne – w każdej ilości,
✅ szkło – w każdej ilości,
✅ opakowania wielomateriałowe – w każdej ilości.
 
 
 
 
 
Tagi PSZOK, śmieci