11 lipca 2019
Anita Kruczykowska
Udostępnij

ZMIANY KADROWE W ZGKiM i UMiG SOBÓTKA

We wtorek 9 lipca 2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka spotkał się z pracownikami Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża”. Głównym tematem spotkania było przedstawienie perspektywy i planów dotyczących funkcjonowania gminnej jednostki organizacyjnej. Poruszono także wiele spraw związanych z występującymi w ZGKiM nieprawidłowościami. Burmistrz wyraził swoje zaniepokojenie i obawy, związane z zabezpieczeniem dla mieszkańców miasta i gminy Sobótka podstawowego dobra, jakim jest dostęp do wody pitnej. Pracownicy ZGKiM zostali poinformowani o odwołaniu p. Janusza Wargockiego z funkcji Dyrektora i powołaniu na to stanowisko p. Grzegorza Białczaka. Władze gminy podejmą kolejne kroki, które będą miały za zadanie modernizację i usprawnienie funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża”.

Niezależnie od prac prowadzanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu, władze gminy Sobótka przeprowadziły badania wody, które wykonało akredytowane laboratorium. Z badań wynika, że woda z wodociągu Świątniki nadaje się do spożycia. Jednakże do czasu zajęcia oficjalnego stanowiska PPIS we Wrocławiu, należy stosować się do zaleceń inspektoratu zawartych w komunikacje nr 02/2019 z dnia 6 lipca 2019 r.


Burmistrz spotkał się także z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce, podczas którego złożył podziękowania za zaangażowanie i pomoc w czasie kryzysu związanego z dostarczaniem mieszkańcom wody zdatnej do spożycia. Podczas spotkania zebrani zostali poinformowani o zmianach kadrowych dotyczących powołania p. Białczaka na stanowisko Dyrektora ZGKiM „Ślęża”, a także powołaniu p. Jakuba Zawady na stanowisko Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w UMiG Sobótka.

SONY DSC