6 grudnia 2019
Anita Kruczykowska
Udostępnij

ZMIANA SPOSOBU OBLICZANIA KOSZTÓW PRZEJAZDU DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DO SZKOŁY LUB PRZEDSZKOLA

2 grudnia 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo Oświatowe, zawierająca przepisy określające sposób obliczania kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego do szkoły lub przedszkola, zwracanych rodzicom lub opiekunom. Zgodnie z nowelizacją kwota zwracana rodzicom będzie obliczana na podstawie określonego wzoru (art. 39a ust.2 ustawy). W związku z tym rodzice dzieci niepełnosprawnych, którzy dowożą je sami do placówek oświatowych i podpisali umowę na podstawie dotychczasowych przepisów, mogą ją wypowiedzieć w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie znowelizowanej ustawy.