29 kwietnia 2019
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

Zmarł prof. Karol Modzelewski – Honorowy Obywatel Sobótki

Z ogromnym żalem przyjęliśmy informację o śmierci Pana Karola Modzelewskiego – profesora nauk humanistycznych, historyka, opozycjonisty, działacza NSZZ „Solidarność”. W czasach PRL-u Karol Modzelewski był kilkakrotnie więziony i internowany. Z jego inicjatywy w marcu 1968 r. rozpoczęły się studenckie protesty na Uniwersytecie Warszawskim.
6 lipca 2012 roku Rada Miejska w Sobótce nadała profesorowi Modzelewskiemu tytuł Honorowego Obywatela Sobótki.