7 kwietnia 2020
Anita Kruczykowska
Udostępnij

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Urząd Miasta i Gminy w Sobótce informuje, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych należy dokonać w następujący sposób:

1. oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą,

2. skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej – dopuszczalne jest uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego, potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny),

3. oryginały zgłoszenia można wrzucić do skrzynki na dokumenty znajdującej się na drzwiach wejściowych do siedziby Urzędu Miasta i Gminy Sobótka.

Adres poczty elektronicznej: urzad@sobotka.pl

Telefon, pod którym można uzyskać informację o sposobie przyjmowania  zgłoszeń 71 335 12 24.

Sobótka, dnia 7.04.2020 r.