23 maja 2019
Anita Kruczykowska
Udostępnij

Zawiadomienie o VII sesji Rady Miejskiej w Sobótce dnia 23.05.2019 r.

Sobótka, 15.05.2019 r.

BR.0002.7.2019

Panie, Panowie:

Radni

Sołtysi,

Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.  poz. 506)

z w o ł u j ę

7 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 23 maja 2019 r. o godz. 10:00 w Regionalnym Centrum Kultury Słowiańskiej przy ul. F. Chopina 25 w Sobótce,  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie nagród za wybitne osiągnięcia sportowe w  2018 roku.
 3. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 25 kwietnia 2019 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 15 kwietnia  do 10 maja
  2019 r.
 5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2019-2025.
 6. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2019 rok.
 7. Uchwała w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1
  im. Janusza Korczaka w Sobótce w Przedszkole Publiczne Nr 2 w Sobótce i utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Sobótce.
 8. Uchwała w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Świątnikach w Przedszkole Publiczne w Świątnikach i utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątnikach.
 9. Uchwała w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim w Przedszkole Publiczne w Rogowie Sobóckim i utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim.
 10. Wolne wnioski i informacje.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Uprzejmie informujemy, że z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Rada Miejska”- „Projekty uchwał”.