7 czerwca 2016
UMiG Sobótka
Udostępnij

Zawiadomienie o nadzwyczajnej 21 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 13 czerwca 2016r.

Sobótka, 06.06.2016r.
BR.0002.21.2016

Panie, Panowie:
Radni
Sołtysi,
Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446) na wniosek Burmistrza MiG Sobótka

z w o ł u j ę

 nadzwyczajną 21 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 13 czerwca  2016r. o godz. 13:00 w Urzędzie Miasta i Gminy, sala nr 11 z następującym porządkiem obrad:

  1. Interpelacje i zapytania.
  2. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
    i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.
  3. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2016-2020.
  4. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2016 rok.
  5. Wolne wnioski i komunikaty.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Uprzejmie informujemy, że z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Projekty uchwał”.