23 października 2017
UMiG Sobótka
Udostępnij

Zawiadomienie o 38 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 30 października 2017r.

Sobótka, 23.10.2017r.

       BR.0002.38.2017

                                                                                                            Panie, Panowie:

                                                                                                            Radni

                                                                                                            Sołtysi,

                                                                                                            Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875)

z w o ł u j ę

 

38 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 30 października 2017r. o godz. 13:00 w UMiG, sala Nr 11  z następującym porządkiem obrad:

 1. Interpelacje i zapytania.
 2. Wolne wnioski i komunikaty.
 3. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 28 września 2017r.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 18 września do 13 października 2017 r.
 5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2017-2020.
 6. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2017 r.
 7. Uchwała w sprawie przekazania Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogowie Sobóckim środków pieniężnych.
 8. Uchwała w sprawie zniesienia pomnika przyrody.
 9. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 10. Uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów.
 11. Uchwała w sprawie opłaty miejscowej.
 12. Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
 13. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych na terenie Gminy Sobótka.

 

 

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

Uprzejmie informujemy, że z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Projekty uchwał”.