21 września 2017
UMiG Sobótka
Udostępnij

Zawiadomienie o 37 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 28 września 2017r.

Sobótka, 20.09.2017r.

       BR.0002.37.2017

                                                                                                                                        Panie, Panowie:

                                                                                                                                        Radni

                                                                                                                                        Sołtysi,

                                                                                                                                        Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, 1579, 1948 oraz z 2017r. poz. 730 i 935)

z w o ł u j ę

 

37 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 28 września 2017r. o godz. 11:00 w UMiG, sala Nr 11 z następującym porządkiem obrad:

 1. Interpelacje i zapytania.
 2. Wolne wnioski i komunikaty.
 3. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 30 sierpnia 2017r.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 16 sierpnia do 15 września 2017 r.
 5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2017-2020.
 6. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2017 r.
 7. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Rogów Sobócki, ul. Wietrzna).
 8. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Sulistrowice, ul. Cedrowa).
 9. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Sulistrowice, ul. Magiczna).
 10. Uchwała w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Rogów Sobócki na lata 2017-2025.
 11. Uchwała w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Sobótka do kategorii dróg gminnych.

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Uprzejmie informujemy, że z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Projekty uchwał”.