20 kwietnia 2017
UMiG Sobótka
Udostępnij

Zawiadomienie o 32 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 27 kwietnia 2017r.

Sobótka, 19.04.2017r.

BR.0002.32.2017

Panie, Panowie:

Radni

Sołtysi,

Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, 1579, 1948 oraz z 2017r. poz. 730)

z w o ł u j ę

 

32 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 27 kwietnia 2017r. o godz. 13:00 w UMiG, sala 11 z następującym porządkiem obrad:

  1. Interpelacje i zapytania.
  2. Wolne wnioski i komunikaty.
  3. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 30 marca 2017r.
  4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 20 marca do 14 kwietnia 2017r.
  5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2017-2020.
  6. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2017 r.
  7. Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu gotówkowego.
  8. Uchwała w sprawie przejęcia od Powiatu Wrocławskiego zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2075D – ul. A. Mickiewicza w Sobótce”.

 

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Uprzejmie informujemy, że z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Projekty uchwał”.