17 stycznia 2019
Agata Rekść
Udostępnij

Zawiadomienie o 3 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 24 stycznia 2019r.

Sobótka, 16.01.2019 r.

    BR.0002.3.2019

Panie, Panowie:
Radni
Sołtysi,
Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.)


z w o ł u j ę

3 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 24 stycznia 2019r. o godz. 10:00 w UMiG, sala Nr 11 z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 28 grudnia 2018r.
  3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 17 grudnia 2018 r. do 11 stycznia 2019 r.
  4. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2019 r.
  5. Uchwała w sprawie „Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla MiG Sobótka na lata 2019-2030”.
  6. Wolne wnioski i informacje.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Uprzejmie informujemy, że z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Projekty uchwał”.

Transmisja on-line z obrad dostępna będzie na żywo pod adresem https://www.youtube.com/channel/UC0P_ELPJiweguXcHisEW_hA?view_as=subscriber
Wyniki głosowania “na żywo” można śledzić na stronie https://rada.sobotka.pl/ w zakładce “Głosowania”