21 października 2016
UMiG Sobótka
Udostępnij

Zawiadomienie o 26 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 28 października 2016r.

Sobótka, 20.10.2016r.
BR.0002.26.2016

Panie, Panowie:
Radni
Sołtysi,
Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r.  poz. 446, poz. 1579)

z w o ł u j ę

 

26 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 28 października 2016r. o godz. 13:00 w UMiG, sala 11 z następującym porządkiem obrad:

  1. Interpelacje i zapytania.
  2. Wolne wnioski i komunikaty.
  3. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 29 września 2016r.
  4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 19 września do 14 października 2016r.
  5. Uchwała w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2016 rok.
  6. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Będkowice, ul. Trakt Dworski).
  7. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  8. Uchwała w sprawie opłaty miejscowej.
  9. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  10. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza MiG Sobótka.

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Uprzejmie informujemy, że z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Projekty uchwał”.