22 września 2016
UMiG Sobótka
Udostępnij

Zawiadomienie o 25 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 29 września 2016r.

Sobótka, 22.09.2016r.

BR.0002.25.2016

Panie, Panowie:
Radni
Sołtysi,
Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016r. poz. 446)

z w o ł u j ę

 25 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 29 września 2016r. o godz. 13:00 w UMiG, sala 11  z następującym porządkiem obrad:

 1. Interpelacje i zapytania.
 2. Wolne wnioski i komunikaty.
 3. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 7 września 2016r.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 1 sierpnia do 16 września 2016r.
 5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2016-2020.
 6. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2016 rok.
 7. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Sobótka, ul. Figowa).
 8. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Okulice, ul. Cicha).
 9. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Rogów Sobócki, ul. Lawendowa).
 10. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Sulistrowiczki, ul. Wyścigowa).
 11. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Sulistrowiczki, ul. Kolarska).
 12. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Sulistrowiczki, ul. Górska).
 13. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Sulistrowiczki, ul. Rowerowa).
 14. Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Uprzejmie informujemy, że z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Projekty uchwał”.