8 lipca 2016
UMiG Sobótka
Udostępnij

Zawiadomienie o 23 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 15 lipca 2016r.

Sobótka, 08.07.2016r.
BR.0002.23.2016

Panie, Panowie:
Radni
Sołtysi,
Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r.  poz. 446)

z w o ł u j ę

23 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 15 lipca 2016r. o godz. 14:00 w Urzędzie Miasta i Gminy, sala nr 11 z następującym porządkiem obrad:

  1. 1. Interpelacje i zapytania.
  2. 2. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 29 czerwca 2016r.
  3. 3. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2016r.
  4. 4. Wolne wnioski i komunikaty.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Uprzejmie informujemy, że z projektem uchwały można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stroniewww.bip.sobotka.pl w zakładce „Projekty uchwał”.