17 maja 2016
UMiG Sobótka
Udostępnij

Zawiadomienie o 20 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 24 maja 2016r.

Sobótka, 17.05.2016r.
BR.0002.20.2016

Panie, Panowie:
Radni
Sołtysi,
Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r.  poz. 446)

z w o ł u j ę

20 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 24 maja 2016r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miasta i Gminy, sala nr 11 z następującym porządkiem obrad:

  1. Interpelacje i zapytania.
  2. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 29 kwietnia 2016r.
  3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 18 kwietnia do 6 maja 2016r.
  4. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2016 rok.
  5. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy.
  6. Uchwała w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka do roku 2025.
  7. Wolne wnioski i komunikaty.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Uprzejmie informujemy, że z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stroniewww.bip.sobotka.pl w zakładce „Projekty uchwał”.