19 września 2019
Agata Rekść
Udostępnij

Zawiadomienie o 10 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 26 września 2019 r.

Sobótka, 18.09.2019 r.

BR.0002.10.2019


Panie, Panowie:
Radni
Sołtysi,
Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)


z w o ł u j ę

10 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 26 września 2019 r. o godz. 10:00 w Regionalnym Centrum Kultury Słowiańskiej przy ul. F.Chopina 25, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Koncepcja przebudowy skrzyżowania w Sobótce- prezentacja Powiatu Wrocławskiego.
 3. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 5 sierpnia 2019 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 22 lipca do 13 września 2019r.
 5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2019-2025.
 6. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2019 r.
 7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/380/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
 8. Uchwała w sprawie przystąpienia do partnerstwa z MiG Kąty Wrocławskie.
 9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Sobótka w sprawie zmiany statutów Zarządów Osiedlowych nr 1 i nr 2 w Sobótce.
 10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr IV/35/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów zmienionej uchwałą nr IX/88/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/35/19 Rady Miejskiej
  w Sobótce z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów.
 11. Wolne wnioski i informacje.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Uprzejmie informujemy, że z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Rada Miejska”- „Projekty uchwał”.