30 czerwca 2016
UMiG Sobótka
Udostępnij

Zatwierdzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka do roku 2025

Uprzejmie informujemy, iż Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sobótka do roku 2025 został POZYTYWNIE oceniony przez Urząd Marszałkowski, w związku z czym zainteresowane podmioty mogą ubiegać się o wsparcie na projekty ujęte na liście A (od str. 142 dokumentu).

http://bip.sobotka.pl/unzip/sobotka_7088/154.pdf

Jednocześnie informujemy, iż Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił nabór wniosków w ramach działania 6.3 RPO WD „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” na projekty dotyczące remontów, odnowy części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

http://rpo.dolnyslask.pl/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-poddzialania-6-3-2-rewitalizacja-zdegradowanych-obszarow-zit-wrof/

logotypy_rewitalizacja