23 marca 2021
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU MIASTA I GMINY SOBÓTKA od dnia 23.03.2021 r.  

 

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Sobótka  oraz pracowników urzędu  prosimy, aby wszelkie sprawy załatwiać telefonicznie, elektronicznie (poprzez pocztę e-mail, platformę e-puap) lub listownie poprzez operatora pocztowego lub skrzynkę podawczą zlokalizowaną na drzwiach urzędu.

Szczegółowy wykaz telefonów, numerów biur i adresów e-mail poszczególnych pracowników UMiG Sobótka dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sobótka – www.bip.sobotka.pl.

 

 

 

 

Najważniejsze numery telefonów:

Sekretariat –  tel.71 335-12-20;

USC, zgłoszenie zgonu – tel. 71 335-12-40;

dowody osobiste, ewidencja ludności –  tel. 71 335-12-28;

profil zaufany – tel. 71 335-12-57.

 

 

 

Ograniczony zostaje jedynie bezpośredni kontakt w urzędzie, jednak wynika to z troski o zapewnienie ciągłości funkcjonowania urzędu, a tym samym realizacji wszystkich zadań, jakie ciążą na samorządzie oraz z troski o zdrowie naszych petentów i pracowników.