30 kwietnia 2019
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

Konsultacje społeczne dotyczące zniesienia sołectwa Sobótka (samorząd rolniczy)

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej gminy – sołectwa Sobótka:
http://bip.sobotka.pl/unzip/sobotka_10075/07_05_2019_15_19_43projekt_uchwa_Oy.pdf

Uchwała Nr VI/48/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej gminy – sołectwa Sobótka (samorząd rolniczy):
http://bip.sobotka.pl/unzip/sobotka_10055/30_04_2019_10_43_35Uchwala_solectwo.pdf

Treść zarządzenia Burmistrza dostępna pod adresem:
http://bip.sobotka.pl/unzip/sobotka_10056/30_04_2019_10_55_35zarz__dzenie_w_sprawie_konsultacji.pdf