18 listopada 2015
UMiG Sobótka
Udostępnij

Zaproszenie na konsultacje społeczne

Urząd Miasta i Gminy w Sobótce rozpoczął proces rewitalizacji gminy Sobótka. Przeprowadziliśmy ankietyzację wśród lokalnej społeczności, a teraz chcemy poznać Państwa opinie i potrzeby podczas spotkania konsultacyjnego. Na spotkaniu zaprezentowane zostaną założenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Sobótka wraz z aktualnym stanem prac nad dokumentem, zgodnym z uchwaloną 9 października br. przez Sejm RP, ustawą o rewitalizacji. Na konsultacje zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy, w tym zarządców nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe i przedsiębiorców prowadzących działalność, szczególnie w mieście.

Spotkanie odbędzie się 18 listopada w godzinach 15.00 – 16.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce, w sali 11.