5 kwietnia 2018
UMiG Sobótka
Udostępnij

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku o POWIERZENIE GRANTU

!!! GRANTY !!!

SZKOLENIE DLA GRANTOBIORCÓW

 

                                                                                                                                                                                                                                                           Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku o POWIERZENIE GRANTU. Szkolenia dotyczyć będą przygotowania  dokumentacji konkursowej oraz warunków naboru.                  Zakres projektu grantowego: Realizacja wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych i artystycznych dla mieszkańców obszaru LSR (np. warsztaty m in. kulinarne, artystyczne czy plastyczne, szkolenia, rajdy, wydarzenia integrujące, konkursy, przeglądy artystyczne i inne)               

 

Gmina Sobótka

 

Gmina Miejsce Data Godzina
Sobótka Urząd Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka

Sala 11    I p.

12.04.2018 14.00-16.00

 

Zapisy na szkolenie telefonicznie pod numerem 71 31 62 171 lub mailowo info@sleza.pl.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem LGD.                                                     Stowarzyszenie “Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”
ul. Kościuszki 7/9, 55-050 Sobótka
tel. 71 31 62 171,  e-mail info@sleza.pl
www.slezanie.eu