5 lipca 2020
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

Zagadkowe igraszki – gminna gra terenowa z ŚOK

Zachęcamy dzieci i rodziców do wspólnego rozwiązywania łamigłówek opisujących miejsca ukrycia kodów z nagrodami i ruszenie w teren. ➡

Zagadkowe igraszki nadal czekają! 🔎 ŚOK dziękuje za świetny odzew tym wszystkim, którzy wyruszyli w teren i odnaleźli skrytki na podstawie rozwiązanych zagadek. Nagrody już zostały wydane 👏
👉 Grę przedłużamy, dlatego można szukać dalej w miejscach, które wg ostatnich informacji pozostały jeszcze potencjalnie nieodkryte (uaktualniona lista i regulamin gry poniżej).
Nagrodą nie jest zawartość saszetki!
👉 Ze względu na deszczową pogodę lub inne czynniki może się zdarzyć, że kody nie będą znajdować się już w miejscu ich pierwotnego mocowania, zatem należy szukać w pobliżu lub w przypadku braku kodu, rozwiązywać kolejne zagadki. Osoby, które odebrały nagrody nie mogą już uczestniczyć w zabawie, jednak mogą zachęcić do niej znajomych 🗣
Czekamy na dalsze zgłoszenia.

🧩 REGULAMIN GRY TERENOWEJ „ZAGADKOWE IGRASZKI”
1. Gra ma charakter terenowej zabawy edukacyjnej. Ma na celu popularyzację wiedzy i ciekawostek regionalnych przez zabawę w terenie.
2. Gra odbywa się w dniach 3 VI- 12VII 2020. Organizator zastrzega możliwość modyfikacji terminów.
3. Miejscem gry jest obszar miasta Sobótka (Sobótka, Sobótka Górka, Sobótka Zachodnia) oraz wszystkie miejscowości Gminy Sobótka.
4. Uczestnikami zabawy mogą być osoby do lat 18 – samodzielnie lub pod opieką dorosłego. Zabawa obejmuje tylko mieszkańców Gminy Sobótka.
5. Gra polega na rozszyfrowaniu wybranej zagadki, stanowiącej klucz do znalezienia ukrytego kodu, uprawniającego do odbioru określonych dalej „nagród” i „pocieszaczy”. Gra odbywa się w formule „kto pierwszy, ten lepszy”.
6. Nie ma ograniczeń co do zasięgu poszukiwań. Dla ułatwienia obszar poszukiwań i lista zagadek zostały podzielone na część miejską i obszar gminy.
7. Zagadki są opublikowane na Facebooku ŚOK.
8. Kody ukryte są w zabezpieczonych woreczkach i rozmieszczone w różnych lokalizacjach na terenie miasta i gminy Sobótka – w plenerze, w miejscach publicznie dostępnych. Należy je odszukać. Do ich odszukania i wydobycia nie trzeba używać narzędzi.
9. Kody zawierają informację o tym, czy wygrano „nagrodę”, czy „pocieszenie”.
10. W przypadku znalezienia kodu „pocieszenia” uczestnik może kontynuować poszukiwania, zabierając kod ze sobą.
11. W przypadku odnalezienia kodu „nagrody”, uczestnik natychmiast kończy udział w grze. Niedopuszczalne jest dalsze odkrywanie skrytek. Kod należy zabrać ze sobą.
12. Uczestnik może odebrać tylko jedną „nagrodę”.
13. Odbiór „nagrody” i/lub „pocieszenia” przez uczestnika odbywa się tylko osobiście, w obecności dorosłego opiekuna prawnego.
14. Aby zrealizować „nagrodę” i/lub „pocieszenie” należy okazać wyszukany kod w Ślężańskim Ośrodku Kultury/RCKS, ul. F. Chopina 25, Sobótka w dniach 8VI-10 VII 2020. Organizator zastrzega możliwość potwierdzenia miejsca zamieszkania uczestnika. Okazując kod, należy podać rozwiązanie zagadki przypisanej do kodu. Podczas odwiedzin ŚOK/RCKS należy zachować wymagane w czasie epidemii wytyczne sanitarne dot. zakrywania twarzy, dezynfekcji i dystansu.
15. Opiekun uczestnika gry potwierdza pisemnie odbiór „nagrody” i/lub „pocieszenia”.
16. „Nagrody” przyznawane są losowo.
17. Zabawa odbywa się na wyłączną odpowiedzialność uczestnika gry. ŚOK nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie jakiegokolwiek mienia podczas poszukiwań prowadzonych przez uczestnika oraz jego bezpieczeństwo.
18. Udział w grze oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
19. Organizator zastrzega możliwość zmian w Regulaminie.

❗ZAGADKI❗

🧩 OBSZAR MIASTA

1) Z góry, zwana „elektryczną”, patrzy z koroną zaklęta w kamieniu, gdy będziesz szukać skrytki poniżej, w przyziemiu.
2) Na kostce zamiast kropek krzyże wydrążone. Tam w starym miejscu, jest to w cieniu złożone.
3) Jest miejsce na dobrach Włosta, co kamiennym krzyżem miasteczko zamyka. Między datą a krucyfiksem szukaj wiadomości w kamykach.
4) Energię tam od dawna w Sobótce przesyła. Szukaj na detalach elewacji miejsca, z którego figurki jest siła.
5) Tam w mur strzelać kazano, teraz byś nie strzelił. Ukryte tam dobro siedzi wśród szczelin.
6) Blisko dużego bloku, którego tłem jest góra, stoi miejsce spod znaku czerwonego kura. Ono wyda ci plon poszukiwań.
7) Ponad sto lat ma i nóg nosi ją wiele. Gwizdy słyszała, skrytkę przyczepiła na swe z drewna bele.
8) Badał Ślężę starannie, był archeologiem. Teraz pamięć o nim ma z metalu „nogę” – tam szukaj uważnie.
9) Z metalu i kamienia, dachem jest pokryty. Grali kiedyś na nim – odpowiedź dzierżą jego metalowe płyty.

🧩 OBSZAR GMINY

1) We wsi, gdzie niegdyś Mnicha znaleziono, szukaj tam, gdzie gwiazda prawie zniknęła.
2) Na rubieżach gminy, tam gdzie stały młyny, gdzie nazwa miejscowości dwie twarzy części łączy, przy granicie drogowym szukaj wprawnie.
3) Za świątynię teraz tam stoi, choć była tam przed nią większa. Rękę przyłóż do poszukiwania na jej ozdobnych kamieniach.
4) W krążącej tańcem wsi, gdzie lala maski przywdziewa, poszukuj u czerwonego źródła wody odpowiedzi i natchnienia.
5) W jednej miejscowości, gdzie pracują ci, co szkody zwierza ukrytego w nazwie jej usuwają, szukaj przy murze domu, który prym wiedzie.
6) To w takiej wsi, co w nazwie cukierka chce skrywać, a każdy nim lubi buzie napychać, kieruj kroki ku widłom drogowym z kamieniem ku niebu skłonionym.
7) W okolicy pałacu co sfinksa widywał, południowy niby akwedukt tajemnicę skrywa.
8) Matematyczne, dyskowe i matczyne odniesienia we wsi tej się znajdują, co na bakier z ortografią stoją. Spróbuj znaleźć kamień, co gafę popełnia. Tam będzie skrytka odpowiedzi pełna.
9) Tam gdzie kościół z emporami, pod wzrokiem patrona – na ścianie ognia – szukaj odpowiedzi.
10) Tam, gdzie czarnego ptaka ulica i koty wiele łbów mają, przed domem, co dryl pruski trzyma, mała radość się skrywa.
11) Wieś poetycka, pod lasem stoi. Szukaj na maszynach, gdzie nabierać hartu ciała, człekowi przystoi.
12) Tam, gdzie jest patron, co na czeskim moście stoi, rozejrzyj się wokół niego, a cel osiągniesz.
13) Lęku tam nie zaznasz, Lachu. Szukaj tam przy krzyżu bez strachu.
14) W długiej wsi, co na dwie kiedyś się dzieliła, szukaj około jej połowy, gdzie na suchej ziemi znak andrzejowy stoi.
15) Tam, gdzie jedzie się szybko i ukradkiem ktoś suszy, tam, gdzie mur i brama oraz włości dawnego pana, szukaj u wejścia obecnego obejścia.
16) Miejscowość, co jak włoska, ale bez gondoli, co kamiennymi, a nie drewnianymi filarami stoi. Szukaj na jednym z nich, który wyrasta samotnie.
17) Gdzie lwy nie z Afryki wydają od dawna krzyki, szukaj na murze, gdzie pokłon Stwórcy się składa.
18) Ze świąteczną rośliną w tle szukaj w miejscowości tej przy starej dacie na wodnej przeprawie.
19) Tam z zakrętu wypadali, na stodołę wprost jechali. W zadrzewieniu za strzałami odkryj tajemnicę.
20) Tam znad wody szumu muszli nasłuchuj. Stając na deskach estrady i krążąc wokół nagrody poszukuj.
21) W kresowym miejscu na wprost wieży kościoła, którą na mostku wylotowym do innej gminy dostrzeżesz, szukaj odpowiedzi koło drewnianego płota.