28 stycznia 2021
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Sobótce

W dniu 28 stycznia 2021 r., w Regionalnym Centrum Kultury Słowiańskiej odbyła się XXVIII Sesja Rady Miejskiej. Radni przystąpili do prac zgodnie z przedstawionym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 29 grudnia 2020 r.
 3. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 19 stycznia 2021 r. 
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 14 grudnia 2020 r. do 15 stycznia 2021 r.
 5. Sprawozdania Przewodniczących z prac stałych komisji Rady w 2020 r. 
 6. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Sobótka w latach 2021-2035. 
 7. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2021 rok.
 8. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sobótka.
 9. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sobótka.
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza MiG Sobótka umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w roku 2021.
 11. Wolne wnioski i informacje.

 

Przebieg XXVIII Sesji Rady Miejskiej dostępny jest pod adresem: https://youtu.be/VoHjGhkmGtk