29 maja 2020
Anita Kruczykowska
Udostępnij

XXI Edycja “Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego” na rok szkolny 2020/2021

Do 15 lipca 2020 r. trwa nabór wniosków do XXI edycji “Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego” na rok szkolny 2020/2021. Stypendia przyznawane są za szczególne osiągnięcia uzyskane w 3 kategoriach – naukowej, artystycznej i sportowej – w roku szkolnym 2019/2020.

Celem programu jest wyłonienie najzdolniejszych uczniów, objęcie ich mecenatem Powiatu Wrocławskiego oraz finansowe wspieranie ich rozwoju w okresie pobierania nauki w dziennej szkole ponadpodstawowej dla młodzieży – liceum ogólnokształcącym lub technikum, jako wyraz uznania dla prezentowanego poziomu osiągnięć oraz forma pomocy w dalszym rozwoju.

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie, którzy w roku szkolnym 2020/2021 będą uczyć się w dziennych szkołach ponadpodstawowych dla młodzieży – liceum ogólnokształcącym lub technikum (w tym również tegoroczni absolwenci szkół podstawowych)

Szczegółowe informacje oraz kryteria naboru dostępne pod adresem: https://www.powiatwroclawski.pl/aktualnosci/xxi-edycja-programu-stypendialnego-rady-powiatu-wroclawskiego-na-rok-szkolny-20202021.html?fbclid=IwAR1uzh0CJtQiYZduqA3hj5fiUUjnn5JamMkET8Cf3ZVkHPPNcK7j0GSscus