28 maja 2020
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

XVII sesja Rady Miejskiej w Sobótce

W środę, 27 maja 2020 r., w Regionalnym Centrum Kultury Słowiańskiej odbyła się XVII sesja Rady Miejskiej w Sobótce. To nie przypadkowy termin obrad – w tym dniu przypadał jubileusz 30-lecia istnienia samorządu w Polsce.

Przed rozpoczęciem prac Przewodnicząca Rady wraz z Burmistrzem przekazali na ręce przedstawicieli miejscowych ośrodków zdrowia kolejne środki ochrony indywidualnej, a także podziękowania za codzienną pracę na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem.

Następnie Radni przystąpili do prac zgodnie z przedstawionym porządkiem obrad. Podczas sesji Radni przyjęli:

  • protokół z sesji z dnia 28 kwietnia 2020 r.;
  • sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 14 kwietnia do 15 maja 2020 r.;
  • uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2020-2025;
  • uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2020 r.;
  • uchwałę w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia nr 45 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka nr 38 z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu targowiska gminnego w Sobótce w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz zatwierdzenia Zarządzenia nr 54 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 45 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka nr 38 z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu targowiska gminnego w Sobótce w związku z wystąpieniem stanu epidemii;
  • uchwałę w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.

W tym dniu miały miejsce wyjątkowe okoliczności. Burmistrz wręczył nagrody młodym sportowcom z terenu naszej gminy za wybitne osiągnięcia sportowe w 2019 r., a także wręczył symboliczne podziękowania wszystkim radnym i sołtysom za zaangażowanie w budowę i rozwój lokalnej społeczności.