3 marca 2020
Anita Kruczykowska
Udostępnij

X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny we Wrocławiu przypomina, że dnia 6 marca 2020 r. upływa termin nadsyłania prac plastycznych na X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci
„Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”.
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej w formacie A3, w dowolnej technice, na temat zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników, związanym z obecnością zwierząt w gospodarstwie rolnym. Zgłoszone prace, na każdym etapie konkursu, oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych (kl. 0-III i IV-VIII). Autorzy najciekawszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.