6 marca 2020
Michał Hajdukiewicz
Udostępnij

Wypytanie o dźwięki. Jaki dźwięk kojarzy Ci się z Sobótką? Sesja miniwywiadów z mieszkańcami

Wypytanie o dźwięki. Jaki dźwięk kojarzy Ci się z Sobótką? Sesja miniwywiadów z mieszkańcami. Przyjdź do RCKS i nagraj wspomnienia oraz skojarzenia – wydarzenie #2 w ramach WY-dźwięki Sobótki – tworzenie Mapy Dźwięków Obszaru Ślęży 🎤 🎧 Program wszystkich akcji projektu można sprawdzić w w/w wydarzeniu.
ℹ Wydarzenie odbywa się w ramach Przedsięwzięcia 3.1.1 “Realizacja wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych i artystycznych dla mieszkańców obszaru LSR”.
ℹ Zadanie sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” pn.: „WYdźwięki Sobótki – organizacja warsztatów audio-filmowych ze stworzeniem mapy dźwięków obszaru Ślęży”
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa Inwestująca w obszary wiejskie.