7 kwietnia 2021
Iwona Wajner
Udostępnij

wyniki z IV przetargu na działki przy ul. Szymborskiej

Sobótka, 07.04.2021r.

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOBÓTKA

podaje do publicznej wiadomości wyniki IV nieograniczonego przetargu ustnego, przeprowadzonego w dniu 07.04.2021r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy w Sobótce, ul. Rynek 1, ogłoszonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka

 

 

LLp. Oznaczenie       nieruchomości Liczba osób dopuszczonych do przetargu Cena wywoławcza netto w PLN Najwyższa cena netto osiągnięta
w przetargu
Imię
i nazwisko/ nazwa nabywcy
1. Działka 32/10, AM-12, obręb Sobótka,
o  pow.0,1282 ha
KW WR1K/00080201/3
2 124 000zł 125 240zł Mateusz i Katarzyna Adamczak
2. Działka 32/24, AM-12, obręb Sobótka,
o  pow.0,1085 ha
KW WR1K/00080201/3
1 105 000zł 106 050zł Archimaat Pracownia Projektowa Maja Klimowicz
3. Działka 32/30, AM-12, obręb Sobótka,
o  pow.0,1240 ha
KW WR1K/00080201/3
1 120 000zł 121 200zł Archimaat Pracownia Projektowa Maja Klimowicz