14 kwietnia 2021
Iwona Wajner
Udostępnij

wyniki z III przetargu na działki przy ul. Rzemieślniczej

Sobótka, 13.04.2021r.

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOBÓTKA

podaje do publicznej wiadomości wyniki z III nieograniczonego przetargu ustnego, przeprowadzonego w dniu 13.04.2021. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce, ul. Rynek 1, ogłoszonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka

 

Lp. Oznaczenie nieruchomości Liczba osób dopuszczonych do przetargu Cena wywoławcza netto w PLN
1 Działki: 111/1, AM-18, obręb Sobótka,

o  pow. 0,1450 ha

KW nr 80162/7

0 98 900zł Brak oferentów
2 Działki: 111/2, AM-18, obręb Sobótka,

o  pow. 0,1838ha

KW nr 80162/7

0 125 000zł Brak oferentów
3 Działki: 98, AM-18, obręb Sobótka,

o  pow. 0,1178ha

KW nr 80153/1

0 99 300zł Brak oferentów
4 Działki: 107/2, AM-18 obręb Sobótka,

o  pow. 0,2026ha

KW nr 80154/8

0 153 430zł Brak oferentów