30 stycznia 2017
UMiG Sobótka
Udostępnij

wyniki z II przetargu na działki w Okulicach

 

Sobótka, 26.01.2017

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOBÓTKA

 

podaje do publicznej wiadomości wyniki drugiego nieograniczonego przetargu ustnego, przeprowadzonego w dniu 26 stycznia 2017r. o godz. 10:15 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce, ul. Rynek 1, ogłoszonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka

 

Lp.  

Oznaczenie nieruchomości

Liczba osób dopuszczonych do przetargu Cena wywoławcza netto w PLN Najwyższa cena netto osiągnięta w przetargu w PLN Imię , nazwisko / nazwa nabywcy
1. Nieruchomość niezabudowana, dz. nr 89/1 AM 1 , obręb Okulice, pow. 1090 m2, KW 00101359/9  

 

0

 

 

 

54 000,00

 

 

 

Przetarg zakończono wynikiem negatywnym

 

2. Nieruchomość niezabudowana, dz. nr 89/3 AM 1 , obręb Okulice, pow. 1348 m2, KW 00101359/9  

 

0

 

 

 

63 000,00

 

 

Przetarg zakończono wynikiem negatywnym