14 kwietnia 2021
Iwona Wajner
Udostępnij

wyniki z II przetargu na działki 11/4 – 11/7

Sobótka, 13.04.2021 r.

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOBÓTKA

podaje do publicznej wiadomości wyniki II nieograniczonego przetargu ustnego, przeprowadzonego w dniu 13.04.2021r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce, ul. Rynek 1, ogłoszonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka

 

LLp Oznaczenie       nieruchomości Liczba osób dopuszczonych do przetargu Cena wywoławcza netto w PLN Najwyższa cena netto osiągnięta
w przetargu
Imię
i nazwisko/ nazwa nabywcy
1. Działka 11/7, AM-18, obręb Sobótka,
o  pow.0,1835ha
KW nr 00094876/6
0 158 000 Brak oferentów
2. Działka 11/6, AM-18, obręb Sobótka,
o  pow.0,1027ha
KW nr 00094876/6
0 95 000 Brak oferentów
3. Działka 11/5, AM-18, obręb Sobótka,
o  pow.0,1145ha
KW nr 00094876/6
0       105 000 Brak oferentów
4. Działka 11/4, AM-18, obręb Sobótka,
o  pow.0,1296ha
KW nr 00094876/6
0      112 000 Brak oferentów