30 stycznia 2017
UMiG Sobótka
Udostępnij

wyniki z II przetargu na dz. 41/29 w Przezdrowicach

Sobótka, 26.01.2017

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOBÓTKA

podaje do publicznej wiadomości wyniki drugiego nieograniczonego przetargu ustnego, przeprowadzonego w dniu 26 stycznia 2017r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce, ul. Rynek 1, ogłoszonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka

 

Lp.  

Oznaczenie nieruchomości

Liczba osób dopuszczonych do przetargu Cena wywoławcza netto w PLN Najwyższa cena netto osiągnięta w przetargu w PLN Imię , nazwisko / nazwa nabywcy/
1. Nieruchomość niezabudowana, dz. nr 41/29, AM 1, obręb Przezdrowice, pow. 0,0938ha;
KW 00295428/0 wraz z udziałem w działkach nr 41/31 i 41/20
 

 

brak

oferentów

 

 

 

45 000,00

 

 

przetarg zakończony wynikiem negatywnym