19 września 2016
UMiG Sobótka
Udostępnij

wyniki z II przetargu na dz. 379/1 i 379/2 w Księginicach Małych

Sobótka, 15.09.2016

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOBÓTKA

podaje do publicznej wiadomości wyniki drugiego nieograniczonego przetargu ustnego, przeprowadzonego w dniu 15 września 2016r. o godz. 11:30 w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy w Sobótce, ul. Rynek 1, ogłoszonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka

 

Lp.  

Oznaczenie nieruchomości

Liczba osób dopuszczonych do przetargu Cena wywoławcza netto w PLN Najwyższa cena netto osiągnięta w przetargu w PLN Imię , nazwisko / nazwa nabywcy/
1. Nieruchomość niezabudowana, dz. nr 379/1 AM 1, pow.1522 m2 obręb Księginice Małe
KW 00095715/7
 

 

brak

oferentów

 

 

 

95 000,00

 

 

przetarg zakończony wynikiem negatywnym

 

 

2. Nieruchomość niezabudowana, dz. nr 379/2 AM 1, pow. 1408m2 obręb Księginice Małe
KW 00095715/7
 

 

brak

oferentów

 

 

 

95 000,00

 

 

przetarg zakończony wynikiem negatywnym