30 stycznia 2017
UMiG Sobótka
Udostępnij

wyniki z II przetargu na dz. 272/4 w Strzegomianach

 

Sobótka, 26.01.2017r.

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOBÓTKA

podaje do publicznej wiadomości wyniki drugiego nieograniczonego przetargu ustnego, przeprowadzonego w dniu 26 stycznia 2016r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce, ul. Rynek 1, ogłoszonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka

 

Lp.  

Oznaczenie nieruchomości

Liczba osób dopuszczonych do przetargu Cena wywoławcza netto w PLN Najwyższa cena netto osiągnięta

w przetargu

w PLN

Imię , nazwisko / nazwa nabywcy
1. Nieruchomość niezabudowana, dz. nr 272/4 AM 1 , obręb Strzegomiany, pow. 2,1800 ha, KW 00262372/2  

Brak oferentów

 

148 500,00 zł

 

    Przetarg zakończony wynikiem negatywnym