17 maja 2021
Iwona Wajner
Udostępnij

wyniki z II przetargu na dz. 14/1 w Sobótce

Sobótka, 17.05.2021 r.

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOBÓTKA

podaje do publicznej wiadomości wyniki II nieograniczonego przetargu ustnego, przeprowadzonego w dniu 17.05.2021r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce, ul. Rynek 1, ogłoszonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka

 

LLp Oznaczenie       nieruchomości Liczba osób dopuszczonych do przetargu Cena wywoławcza netto w PLN Najwyższa cena netto osiągnięta
w przetargu
Imię
i nazwisko/ nazwa nabywcy
1. Działka 14/1, AM-19, obręb Sobótka,
o  pow.1,4892ha
KW nr 00094986/0
0 522 500 Brak oferentów