19 września 2016
UMiG Sobótka
Udostępnij

wyniki z II przetargi na dz. 344/1 w Rogowie Sobóckim

 

Sobótka, 15.09.2016r.

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOBÓTKA

podaje do publicznej wiadomości wyniki drugiego nieograniczonego przetargu ustnego, przeprowadzonego w dniu 15 września 2016r. o godz. 11:45 w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy w Sobótce, ul. Rynek 1, ogłoszonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Sobótka.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Lp.  

Oznaczenie nieruchomości

Liczba osób dopuszczonych do przetargu Cena wywoławcza netto w PLN Najwyższa cena netto osiągnięta w przetargu w PLN Imię , nazwisko / nazwa nabywcy
1. Nieruchomość zabudowana, dz. nr 344/1 AM 1 , obręb Rogów Sobócki, pow. 0,1600 ha, KW 00262368/1  

Brak oferentów

 

67 500,00 zł

 

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym