25 lutego 2021
Iwona Wajner
Udostępnij

wyniki z I przetargu ograniczonego na dz.80

Sobótka, 25.02.2021 r.

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOBÓTKA

podaje do publicznej wiadomości wyniki I ograniczonego przetargu ustnego, przeprowadzonego w dniu 25.02.2021r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce, ul. Rynek 1, ogłoszonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka

 

LLp Oznaczenie       nieruchomości Liczba osób dopuszczonych do przetargu Cena wywoławcza netto w PLN Najwyższa cena netto osiągnięta
w przetargu
Imię
i nazwisko/ nazwa nabywcy
1. Działka 80, AM-13 obręb Sobótka,
o  pow.0,0204ha
KW nr 00250170/9
0 25  000 Brak oferentów