14 maja 2019
Beata Augustyniak
Udostępnij

wyniki przetargu na sprzedaż działki zabudowanej Stary Młyn w Sobótce

Sobótka, 14.05.2019.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOBÓTKA

podaje do publicznej wiadomości wyniki z I nieograniczonego przetargu ustnego, przeprowadzonego w dniu 14.05.2019r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
w Sobótce, ul. Rynek 1, ogłoszonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka

Lp. Oznaczenie nieruchomości Liczba osób dopuszczonych do przetargu Cena wywoławcza netto w PLN Najwyższa cena netto osiągnięta w przetargu Imię, nazwisko / nazwa nabywcy
    1. Działka zabudowana (Stary Młyn) nr 18/6, AM-17, obręb Sobótka, pow. działki 392 m2 KW nr 94194/1 0 130 000 zł Brak oferentów