14 maja 2019
Beata Augustyniak
Udostępnij

wyniki III przetargu na sprzedaż działki nr 16/8 w Górce

Sobótka, 14.05.2019.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOBÓTKA

podaje do publicznej wiadomości wyniki z III nieograniczonego przetargu ustnego, przeprowadzonego w dniu 14.05.2019r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
w Sobótce, ul. Rynek 1, ogłoszonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka

Lp. Oznaczenie nieruchomości Liczba osób dopuszczonych do przetargu Cena wywoławcza netto w PLN Najwyższa cena netto osiągnięta w przetargu Imię, nazwisko / nazwa nabywcy
    1. Działka 16/8, AM-2, obręb Górka, pow. 771 m², KW nr 148632/8 0 63 000zł Brak oferentów