14 maja 2019
Beata Augustyniak
Udostępnij

wyniki III przetargu na sprzedaż działek w Strzeblowie

Sobótka, 14.05.2019.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOBÓTKA

podaje do publicznej wiadomości wyniki III nieograniczonego przetargu ustnego, przeprowadzonego w dniu 14.05.2019r. o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy

w Sobótce, ul. Rynek 1, ogłoszonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka

LL.p. Oznaczenie nieruchomości Liczba osób dopuszczonych do przetargu Cena wywoławcza netto w PLN Najwyższa cena netto osiągnięta w przetargu Imię i nazwisko/ nazwa nabywcy
1   1. Działka 4/1, AM-18, obręb Strzeblów,
o  pow.1359m2
KW nr 00128910/5
       0 94 500 Brak oferentów
  2. Działka 4/3, AM-18, obręb Strzeblów,
o  pow.1314m2
KW nr 00128910/5
        0 90 000 Brak oferentów
  3. Działka 4/5, AM-18, obręb Strzeblów,
o  pow.1386m2
KW nr 00128910/5
1 94 500 95 450 Tomasz Podeszwa