12 lipca 2019
Beata Augustyniak
Udostępnij

wyniki III przetargu na sprzedaż działek w Olbrachtowicach

Sobótka, 09.07.2019 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOBÓTKA

podaje do publicznej wiadomości wyniki trzeciego nieograniczonego przetargu ustnego, przeprowadzonego w dniu 09.07.2019 r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
w Sobótce, ul. Rynek 1, ogłoszonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka.

Lp. Oznaczenie nieruchomości Liczba osób dopuszczonych do przetargu Cena wywoławcza netto w PLN Najwyższa cena netto osiągnięta w przetargu w PLN Imię , nazwisko / nazwa nabywcy
1. Nieruchomość niezabudowana, dz. nr 73/2 AM 1 , obręb Olbrachtowice, pow. 1220m2, KW 00128210/8 0 50 000,00 Przetarg zakończono wynikiem negatywnym
2. Nieruchomość niezabudowana, dz. nr 73/3 AM 1 , obręb Olbrachtowice, pow. 1238m2, KW 00128210/8 0 50 000,00 Przetarg zakończono wynikiem negatywnym
3. Nieruchomość niezabudowana, dz. nr 73/4 AM 1 , obręb Olbrachtowice, pow. 1654m2, KW 00128210/8 0 57 000,00 Przetarg zakończono wynikiem negatywnym