12 lipca 2019
Beata Augustyniak
Udostępnij

wyniki III przetargu na sprzedaż działek w Księginicach Małych

Sobótka, 09.07.2019.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOBÓTKA

podaje do publicznej wiadomości wyniki trzeciego nieograniczonego przetargu ustnego, przeprowadzonego w dniu 09 lipca 2019r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy w Sobótce, ul. Rynek 1, ogłoszonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka.

Lp. Oznaczenie nieruchomości Liczba osób dopuszczonych do przetargu Cena wywoławcza netto w PLN Najwyższa cena netto osiągnięta w przetargu w PLN Imię , nazwisko / nazwa nabywcy
1. Nieruchomość niezabudowana, dz. nr 62/6 AM 1 , obręb Księginice Małe, pow. 700 m2, KW 00250175/4 0 36 000,00 Przetarg zakończono wynikiem negatywnym
2. Nieruchomość niezabudowana, dz. nr 62/8 AM 1 , obręb Księginice Małe, pow. 700 m2, KW 00079178/2 0 36 000,00 Przetarg zakończono wynikiem negatywnym