3 grudnia 2018
Beata Augustyniak
Udostępnij

Wyniki I przetargu nieograniczonego na sprzedaż działek w Księginicach Małych

 

Sobótka, 29.11.2018.

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOBÓTKA

 

podaje do publicznej wiadomości wyniki pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego, przeprowadzonego w dniu 29 listopada 2018r. o godz. 10:20 w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy w Sobótce, ul. Rynek 1, ogłoszonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka.

 

Lp.  

Oznaczenie nieruchomości

Liczba osób dopuszczonych do przetargu Cena wywoławcza netto w PLN Najwyższa cena netto osiągnięta w przetargu w PLN Imię , nazwisko / nazwa nabywcy
1. Nieruchomość niezabudowana, dz. nr 62/6 AM 1 , obręb Księginice Małe, pow. 700 m2, KW 00250175/4  

 

0

 

 

 

40 000,00

 

 

 

Przetarg zakończono wynikiem negatywnym

 

2. Nieruchomość niezabudowana, dz. nr 62/7 AM 1 , obręb Księginice Małe, pow. 700 m2, KW 00079189/2  

 

0

 

 

 

40 000,00

 

 

Przetarg zakończono wynikiem negatywnym

 

3. Nieruchomość niezabudowana, dz. nr 62/8 AM 1 , obręb Księginice Małe, pow. 700 m2, KW 00079178/2  

 

0

 

 

 

40 000,00

 

 

Przetarg zakończono wynikiem negatywnym