18 stycznia 2021
Iwona Wajner
Udostępnij

wykaz nr3 do sprzedaży

Załącznik do zarządzenia nr 1/2021

z dnia 14.01.2021r.

 

 

WYKAZ Nr 3/2021

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020, poz. 1990  z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości,  wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży.

 

 

 

L.p Numer nieruchomości

niezabudowanej

Powierzchnia Klasa gruntu Księga wieczysta Przeznaczenie Cena nieruchomości
1 27/10 AM 2 obręb Górka 40m2 Dr WR1K

240239/8

Zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności, poprawa warunków zagospodarowania działki przyległej 4650zł plus VAT 23%

 

 

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, korzystają z tego pierwszeństwa,  jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Po tym terminie nieruchomość zostanie zbyta.

 

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta
i Gminy Sobótka, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6, w godzinach 8.00 do 15.00, telefon (071) 3351234

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1,  na okres 21 dni.